EN

Aktieinformation

Smart Eyes aktie är noterad på Nasdaq First North.

10 största aktieägarna

Namn Andel av röster och kapital Antal aktier
Första AP-fonden 8,11% 2 854 139
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6,96% 2 449 347
Handelsbanken Microcap Sverige 5,75% 2 023 768
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5,13% 1 804 386
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 3,55% 1 247 937
Mats Krantz med närstående 3,41% 1 200 040
Anders Jöfält 3,37% 1 185 833
Martin Krantz 3,11% 1 094 052
Linda Jöfält 2,57% 905 482
Handelsbanken Nanocap Sverige 1,93% 680 000
Övriga 56,11% 19 747 248
Totalt 100% 35 192 232

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2023 Kvittningsemission 254 741 35 192 232 25 474 3 519 223 0,1
2023 Företrädesemission 12 704 540 34 937 491 1 270 454 3 493 749 0,1
2022 Kvittningsemission 84 301 22 232 951 8 430 2 223 295 0,1
2021 Apportemission 1 019 493 22 148 650 101 949 2 214 865 0,1
2021 Nyemission 1 200 000 21 129 157 120 000 2 112 916 0,1
2021 Optionsprogram 141 300 19 929 157 14 130 1 992 916 0,1
2021 Kvittningsemission 229 015 19 787 857 22 902 1 978 786 0,1
2021 Apportemission 1 786 611 19 558 842 178 661 1 955 884 0,1
2021 Nyemission 1 122 449 17 772 231 112 245 1 777 223 0,1
2021 Optionsprogram 18 900 16 649 782 1 890 1 664 978 0,1
2020 Nyemission 1 511 898 16 630 882 151 190 1 633 088 0,1
2019 Nyemission 1 972 041 15 118 984 197 204 1 511 898 0,1
2018 Nyemission 2 191 157 13 146 943 219 116 1 314 694 0,1
2018 Nyemission 991 089 10 955 786 99 109 1 095 578 0,1
2018 Optionsprogram 53 805 9 964 697 5 380 996 496 0,1
2016 Övertilldelnings-option* 250 000 9 910 892 25 000 991 089 0,1
2016 Nyemission* 1 500 000 9 660 892 150 000 966 089 0,1
2016 Teckningsoptioner 235 000 8 160 892 23 500 816 089 0,1
2016 Nyemission 1 108 050 7 925 892 110 805 792 589 0,1
2013 Nyemission 24 733 6 817 842 2 473 681 784 0,1
2013 Nyemission 1 116 425 6 793 109 111 643 679 311 0,1
Tillbacks till toppen