EN

Årsstämma 2017

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman sker torsdagen den 27 april 2017 kl. 13 på Smart Eyes kontor på Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl 12.00.

Tillbacks till toppen