EN

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman sker onsdagen den 25 april 2018 kl. 11 på Smart Eyes kontor på Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl 10.00.

Tillbacks till toppen