EN

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman sker onsdagen den 15 maj 2019 kl. 15:30 på Smart Eyes kontor på Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 15:00.

Tillbacks till toppen