EN

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman sker onsdagen den 14 april 2021 kl. 17:00 genom förhandsröstning i enlighet med kallelsen till årsstämma.

Tillbacks till toppen