EN

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman sker torsdagen den 28 april 2022 kl. 17-18, hos Smart Eye, Första Långgatan 28B, Göteborg.

Tillbacks till toppen