EN

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma.

Årsstämman ägde rum tisdagen den 2 maj 2023 kl. 16.00, i Smart Eyes lokaler på Gruvgatan 39A, Göteborg.

Tillbacks till toppen