EN

Extrastämma december 2022

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till extrastämma.

Extrastämman sker fredagen den 30 december 2022 genom förhandsröstning i enlighet med kallelsen till extrastämma.

Tillbacks till toppen