EN

Extrastämma 2022

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till extrastämma

Extrastämman sker onsdagen den 29 juni 2022 genom förhandsröstning i enlighet med kallelsen till extrastämma.

Tillbacks till toppen