EN

Extrastämma november 2021

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till extrastämma.

Årsstämman sker fredagen den 12 november 2021 genom förhandsröstning i enlighet med kallelsen till extrastämma.

Tillbacks till toppen