EN

Vår vision och mission

Vår vision

Att överbrygga klyftan mellan människa och maskin.

Som ledare inom Human Insight AI utvecklar vi teknologi som förstår, stödjer och förutsäger mänskligt beteende i komplexa miljöer. Med hjälp av maskininlärning, enorma mängder data och ett multimodalt tillvägagångssätt kopplar vi ihop logik och känslor för att kunna förstå människans beteende. Vår vision är att skapa en så sömlös koppling som möjligt mellan människa och maskin, för en säkrare och mer hållbar framtid.

Vår mission

Hållbar utveckling för alla genom vetenskap och teknologi.

Vårt uppdrag är förankrat i de sociala, ekologiska och tekniska ut- maningar som dagens och framtidens generationer står inför. Vi är övertygade om att en värld i bättre balans är inom räckhåll och att vår teknologi är en viktig komponent för ett ramverk som kopplar ihop människa och maskin inom fordons- och flygindustrin, neurove- tenskap, beteendeforskning, mediaanalys och många fler områden, och möjliggöra framtida innovationer som kommer att rädda och förbättra kvaliteten på människors liv överallt.

Tillbacks till toppen